การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ+ ทั้งหมดคลิป กิจกรรม/VTR
  • ผ้าป่าเพื่อการศึกษา รร.สีกายวิทยาคม
  • ค่ายอาสา ร.ร.สีกายวิทยาคม จ.หนองคาย
  • ค่ายอาสา ร.ร.สีกายวิทยาคม จ.หนองคาย
  • วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนสีกายวิทยาคม